Používané technologie a materiály

Tekuté hydroizolační fólie MEDIATAN

Jedná se o systém dvousložkové PUR tekuté folie s penetrací a vyrovnávací stěrkou, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu.

Mají vynikající přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto není nutná jejich zvláštní ochrana. Jsou vysoce odolné proti chemikáliím a lze je využívat i ve velice chemicky agresivním prostředí. Mají 100% vodotěsnost. 

Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle protokolu číslo 124034/1999 vhodné na protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze D(m/2/s) = 2,1.10/-12.

 

Hydroizolace a tmely MasterSeal

Systém ručně aplikovaných a stříkaných hydroizolačních souvrství je určen k zastavení průsaku vody a průniku vlhkosti. Univerzální, špičkové a inovativní technologie jsou vhodné pro hydroizolace všech typů konstrukcí včetně parkovišť, dopravních ploch, průmyslových objektů, zařízení pro úpravu pitné vody a odpadní vody, potrubních a podzemních konstrukcí. 

V náročných aplikacích jako např. u parkovacích ploch, mostů a stadionů, kde jsou konstrukce trvale vystaveny povětrnostním vlivům a obrušování, tyto vysoce jakostní hydroizolační membrány zaručují mimořádnou trvanlivost a dlouhou životnost.

 

Izolační tunelová fólie GSE TunnelLiner na bázi LLDPE

Vysoce flexibilní polyetylenová folie TunnelLiner je určená především k izolaci tunelových a jiných podobných podzemních staveb. Tato fólie se skládá z jádra z černé vrstvy a dvou bílých vnějších reflexních vrstev, které indikují  případné mechanické poškození. Vyráběna je ve dvou třídách hořlavosti (B1 a B2). Izolační folie TunnelLiner představuje dokonalou kombinaci ochrany, těsnicích parametrů a efektivnosti instalace.

Základní parametry

  • Primární surovina pro výrobu je polyethylen LLDPE – čistá polymerní látka
  • Bílá signální vrstva tl. 0,2 mm
  • Tloušťka folie 2,0 - 3,0 mm
  • Modifikace podle hořlavosti B1, B2

 

Hydroizolace SIKA

Jedinečná produktová řada hydroizolací překonává největší výzvy této kritické oblasti stavebnictví. Nabízí efektivní řešení s dlouhou životností pro infrastrukturu, vodohospodářství (splňující nejpřísnější atesty pro pitnou vodu), tunely, mosty, stavební základy nebo balkony.

Hydroizolační systémy Sika mohou být použity při novostavbách i renovacích stávajících konstrukcí podzemních staveb i dalších náročných druhů aplikací. 

 

Vodonepropustnost a ochrana betonových konstrukcí XYPEX

Materiál a technologie krystalizace, která činí betonové konstrukce nepropustnými pro kapaliny.

Technologie XYPEX je založena na speciální kombinaci aktivních netoxických chemických látek, které spolu s vedlejšími produkty hydratace v betonu vytvářejí unikátní druh krystalů. Tyto nerozpustné krystaly utěsní póry, kapiláry a trhliny v betonu proti vodě i mnoha chemickým roztokům. Efektivnost XYPEXU je jedinečná a zcela nenapodobitelná.

XYPEX nahrazuje fólie, bitumenové pásy a jiné hydroizolace při realizaci nových konstrukcí. Rovněž také představuje spolehlivou a ekonomickou alternativu pro systémy tzv. “bílých van”. XYPEX je také jedinečnou technologií pro sanace starých betonových konstrukcí i tam, kde tradiční izolace selhaly.